Usługi

Zakres świadczonych usług:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla biznesów zgodnie z GAAP
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i dochodów
  • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatków od towaru i usług (Sales Tax)
  • Sporządzanie listy płac,
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników (payroll), rozliczanie podatku dochodowego pracowników
  • Rozliczenia podatkowe (Income Tax Returns)
  • Reprezentacja przed Urzędem Podatkowym (IRS)
  • Korekta kont social security
  • Inne usługi księgowe